MgA. Marek Dias

Marek Dias se věnuje sochařské a keramické tvorbě. Jeho interiérové i exteriérové plastiky bylo možné vidět na mnoha skupinových i samostatných výstavách. Rád používá k výpalu keramiky palivové pece s otevřeným plamenem, kdy se oheň a poletující popel podílí na tvorbě díla.

Své zkušenosti s keramickým materiálem zúročuje jako pedagog na Uměleckoprůmyslové škole Svaté Anežky České v Českém Krumlově, kde vede ateliér Designu keramiky a porcelánu. Působí také jako lektor výtvarných kurzů a seminářů.

 

Mgr. Jana Pešková

Jana Pešková se narodila v Českém Krumlově, kde taky žije a pracuje. Věnuje se keramické i malířské torbě. Společně se svým manželem vytvořili keramický model Českého Krumlova, který je součástí expozice českokrumlovského zámku. V poslední době preferuje hlavně akvarelovou tvorbu. Její práce bylo možné vidět na mnoha výstavách.

Vyučuje na Uměleckoprůmyslové škole Svaté Anežky České v Českém Krumlově. Je také lektorkou mnoha výtvarných kurzů zaměřených hlavně na akvarel.

 

Jakub Dias

Jakub Dias rád fotografuje. Obor fotografie vystudoval na střední uměleckoprůmyslové škole Svaté Anežky České v Českém Krumlově. Nejraději vytváří černobílé fotografie, zároveň se věnuje počítačové postprodukci.

V současnosti studuje obor fotografie na katedře Jaroslava Sutnara v Plzni.

 

 

 

Mgr. Iva Hulíková

Iva Hulíková vystudovala pedagogiku pro výtvarný obor ZUŠ a následně arteterapii na Jihočeské univerzitě, kde později působila jako pedagog. Dále absolvovala pětiletý výcvik psychoterapie v komunitě SUR. Věnuje se převážně malbě.

V současnosti vyučuje na Základní umělecké škole ve Velešíně a je lektorkou kurzů zaměřených na arteterapii a artefiletiku.

 

 

Jaroslav Marek Dis.

Jaroslav Marek pochází z Přešťovic u Strakonic, kde také žije a pracuje. Věnuje se keramické, převážně užité tvorbě. Rád experimentuje s glazurami a výpalem v peci na dřevo.

V současnosti pracuje jako restaurátor v Městském muzeu ve Volyňi. Je také lektorem keramických a restaurátorských kurzů.

 

 

Martin Valnoha

Martin Valnoha pochází z Týna nad Vltavou, v současnosti pracuje jako keramik v klášterní dílně v Českém Krumlově. Věnuje se keramické, převážně užité tvorbě. Jeho zájmem je též počítačová vizualizace a 3D tisk.

Je také lektorem keramických kurzů pro děti i dospělé.